Magdalena GrzymaƂa Projektant Graficzny
661 639 576 / m.grzymala@plamagic.pl